top of page
563569_478756238862599_282612473_n.png

LOGOMUZ

2005 yılında Kültür İşleri Müdürlüğü okulumuzdaki bütün topluluklardan logolarını içinde "ODTÜ" amblemini barındırmayacak şekilde yenilemeleri ve düzenlemeleri istenmiştir.
Bildiğiniz üzere üyesi bulunduğumuz KTMT'nin de o güne kadar kullanılagelen logosu beş çizgiden oluşan bir porte, bir fa anahtarı, tek komalık bemol ve ODTÜ ambleminden oluşmaktadır.
Önceki logomuzun grafik tasarım açısından, zayıf referanslarla
birleşmiş bir derleme olduğu ve ODTÜ ambleminin sadece bir zemin teşkil etmek üzere yer aldığı göz önüne alınarak, ODTÜ amblemi yerine “1lik” bir nota işaretini temel alarak portenin 5 çizgi ve 4 boşluktan oluşan biçimi, dış hattı oluşturan "1lik nota"nın içinde kaynatılmıştır. Bu konunun gündemde olduğu sırada, konuyla ilgili yapılan toplantılarda, mevcut logodaki "fa anahtarı” ve “tek koma bemol"ün korunması ısrarla önerilmiştir. Bu sebeple topluluğumuzun ilerlemeye, yerinde durmadan sürekli gelişmeyi amaçlayan tavrımızı simgeleyen, "fa anahtarı"nın; ve müziğimizde iki nota arasında 9 farklı ses kullandığına referans veren ve yalnızca Türk müziğinde kullanılan bir işaret olması nedeniyle "tek koma bemol" işaretinin de yerlerindeki ufak değişikliklerle sabit tutulması tercih edilmiştir.
Tasarlanan logo dönemin bir çok öğrenci ve mezun üyesi ayrıca mimarlık bölümündeki bazı hocalar, danışılan grafik tasarımcılar, tasarım eğitimi almakta olan öğrenciler tarafından incelenip beğenildikten sonra, ilk olarak 2006 senesindeki mezunlar yemeğinde görücüye çıkmıştır. Buradaki tanıtımda, olumlu olarak karşılanmış ve kabul görmüştür.
Grafik Tasarımcı Hakan Doğu da 40.yıl amblemimize son halini vermiştir.

bottom of page