top of page
ctoker_0.jpg

CANAN TOKER

Yusuf Ata Arıak’ın ardından,

Klasik Türk Müziği Topluluğu (KTMT) değerli bir üyesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. 50 yılı aşkın yoğun ve sürekli bir üyelik süreci sonunda, yakalandığı amansız hastalık sonucu Yusuf’u maalesef 6 Nisan 2020 tarihinde kaybetmiş bulunuyoruz. Bu süre içinde gerek müzik faaliyetleri, gerekse üstlendiği yöneticilik çalışmaları alanında değerli hizmetleri, çalışkanlığı, alçak gönüllüğü, güler yüzlü yaklaşımıyla ve maddi manevi katkılarıyla tüm üyelerin sevgisini, saygısını kazanmış, topluluğun medar-ı iftiharı haline gelmiştir.
Maddi katkıları ve özverili uğraşları sonucu meydana getirilen Topluluk Binası ve iç donanımı sayesinde 1967 yılında kurulan Topluluğun tüm elemanları, bu binanın faaliyete geçmesi ile, eski barakalar yerine yeni, geniş ve daha kullanışlı, öğrencilerin ve mezunlarının bir arada çalışabildiği bir mekana kavuşmuşlardır. Erol Sayan ismiyle yaklaşık 100 kişilik bir ‘Konser Salonu’ meydana getirilmiş, çeşitli öğrenci ve mezun faaliyetlerinin sergilendiği konserlerin düzenlenmesiyle Topluluk faaliyetlerinin Üniversite içinde ve dışında tanıtılmasına imkan sağlanmıştır. Ankara’dan ayrılıp İstanbul’da yerleşen Topluluğun kurucu Koro Şefi Erol Sayan hocamız ile yakın ilişkilerini devam ettiren Yusuf, Hocamızın daha sık aralıklarla, Ankara’ya gelerek Topluluk üyeleri ile buluşmasına ve beraber çalışmasına neden olmuştur.
Topluluk binasındaki faaliyetlerinin daha düzenli ve verimli olabilmesi için Yusuf bir takım yönetmelikler oluşturmuş ve bu yönetmeliklerin yaşama geçirilebilmesi için Rektörlükçe bir ‘Protokol’ün imzalanmasını sağlamıştır. Bu protokol gereğince Topluluk binasının sadece KTMT üyeleri tarafında kullanabilme imkanı oluşturulmuştur.
Katkılarıyla faaliyetleri hız kazanmış olan KTMT’nin uzun yıllar başkanlığını da yapan Yusuf Ata Arıak, ortaya koyduğu dürüst ve hoşgörülü davranışları ile tüm üyelerin takdirini kazanmış ve özellikle de geleceğin yöneticileri durumunda olan öğrencilerin gözünde, ileride ilham alınacak ve övünçle hatırlanacak örnek bir kişilik durumuna gelmiştir. Ortaya koyduğu hizmet ve görev aşkı, kişilerle olan ilişkilerde gösterdiği nezaket ve verdiği güven, tanıyanların anılarında ve belleklerinde hep yaşayacaktır.
Canan Toker

bottom of page